O Projektu

Ukratko o projektu

Uzgoj, prikupljanje i prerada bilja raširena je, ali nedovoljno razvijena, djelatnost u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Osim zajedničkih djelatnosti, poduzeća i pojedinci iz spomenutog sektora dijele i zajedničke probleme poput: nedostatka klastera i suradnje, specifičnog znanja, odgovarajućih laboratorija i centralnog informacijskog sustava. Putem projekta STRONGER utvrdit će se specifičnosti navedenih problema na području provedbe projekta (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora) i pristupiti rješavanju istih putem edukativnih programa sa savjetodavnim uslugama.

STRONGER razvija inovativni model e-platforme koji će služiti kao primjer drugima (po modelu B2B) za e-učenje i funkcionalnu podršku. Osnažit će se znanstveno-istraživački kapaciteti i institucije za podršku poduzetništva kako bi bolje i učinkovitije pružali usluge malim poduzetnicima u sektoru proizvodnje i prerade začinskog, ljekovitog i mediteranskog bilja; tradicionalno u kontekstu podrške ženskom poduzetništvu. Opremit će se dva laboratorija za istraživanje i ispitivanje sirovine i biljnih proizvoda koji će biti na raspolaganju korisnicima e-platforme iz sve tri zemlje.

Partnerstvo će sinkronizirano raditi na razvoju, primjeni, financiranju i unapređenju i promociji projekta kako bi se maksimizirao njegov utjecaj.

Glavni cilj projekta

 • Jačanje organizacija koje pružaju podršku poslovanju i istraživačkih institucija bliskih sektoru prerade bilja
 • Savjetodavne usluge za pristup poduzeća tržištu i promocija prekograničnog klasera za sakupljače, uzgajivače i prerađivače bilja
 • Aktivacija mikro sektora proizvodnje i prerade začinskog, ljekovitog i mediteranskog bilja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori putem javne i transparentne suradnje

Očekivani rezultati projekta

 • Razvijen prekogranični inovativni model e-platforme klastera koji će služiti kao primjer drugima organizacijama
 • Obučene 4 organizacije za podršku poslovanju, obučena minimalno 22 proizvođača (SME, OPG..) i opremljene 2 istraživačke i prerađivačke jedinice (institut i laboratoriji).

Pored korisnika u vidu organizacija za podršku poslovanja (NGO i istraživačka institucija), glavna ciljna grupa projekta su poduzeća tj. svi subjekti u području prerade bilja.

Cilj je da se uključena poduzeća mobiliziraju za buduću prekograničnu suradnju i da im se omogući razmjena znanja, kapaciteta i proizvoda na širem području.

Dugoročno najznačajniji učinak projekta su planirani specijalizirani treninzi (u malim grupama) i usluge pojedinačnog savjetovanja za ciljne grupe – trenere i poduzetnike iz sljedećih područja:

 • Standardizacija proizvoda i internacionalizacija (prekogranična suradnja i izvoz)
 • Marketing i brendiranje
 • Prerada ljekovitog bilja
 • E-commerce (elektronska trgovina) i B2B (business-to-business)
 • Klasteri
 • Mogućnosti financiranja iz EU i drugih fondova

U okviru planiranih treninga predviđena su i dva studijska putovanja u zemlje EU-a koje su razvile ovaj sektor na najviši nivo – regija Provansa u Francuskoj (lavanda) i Bugarska (ruža) kao internacionalno prepoznati brendovi.