Kontakt

Naše lokacije

CTR – Centar za razvoj Brodsko-posavske županije

Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod

Tel: +385 (0)35 637 200

E-mail: stronger.ctr@gmail.com

Sveučilište u Zadru

Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar

Tel: +385 (0)23 200 534

E-mail: projekti@unizd.hr

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

Trg tri bunara 5, 23000 Zadar

Tel: +385 (0)23 251 150

E-mail: info@inovacija-zadar.hr

Udruženje poslovnih žena u BiH

Jukićeva 70, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 204 768

E-mail: info@upzbih.ba

Asocijacija Poslovnih zena Crne Gore

Cetinjski put br.36, 81000 Podgorica

Tel: +382 20 209 250

E-mail: poslovna.zena@yahoo.com

Kontakt

Sve upite možete poslati putem predložene kontakt forme.