Partneri

INOVAcija - Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija osnovana je odlukom županijske skupštine 18. lipnja 2014. Objedinjuje razvojne projekte Zadarske županije na kojima Zadarska županija radi od 2011. u koordinaciji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta kao i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kada je započeo proces izrade Strategije pametne regionalne specijalizacije Republike Hrvatske.

Razvoj razvojno-istraživačke i poslovne infrastrukture ključan je za gospodarski razvoj zemlje pa je tako i uvođenje znanja, tehnologija i inovacija u zadarsko gospodarstvo ključno za rast konkurentnosti i razvoj gospodarskih subjekata u Zadarskoj županiji.

Web

Sveučilište u Zadru

Zadar ima višestoljetnu sveučilišnu tradiciju, najdužu u hrvatskim zemljama: na tradicijama crkvenog školstva koje se u Zadru spominje od 10. stoljeća, još 14. lipnja 1396. osnovana je u Zadru dominikanska visokoškolska ustanova Studium generale, kasnije nazvana Universitas Jadertina. Grad Zadar nije slučajno odabran za sjedište sveučilišta jer je u to vrijeme bio u punom cvatu kao najvažnija pomorska točka Hrvatsko-ugarskog kraljevstva u kojem su bila sjedišta institucija državnih vlasti kao što je primjerice sjedište hrvatsko-dalmatinskog bana i ugarsko-hrvatske ratne mornarice.

Na sveučilišnim studijima studira oko 6000 studenta, a Sveučilište zapošljava ukupno 588 djelatnika, od toga u nastavi 413 (287 doktora znanosti i 22 magistara znanosti). U službama Sveučilišta zaposleno je 175 djelatnika, a u Poslovnom centru Sveučilišta u Zadru 38 djelatnika.

Web

Udruženje poslovnih žena u BiH

Udruženje poslovnih žena u BiH je nastalo zbog snažne potrebe za ukazivanjem važnosti uloge i doprinosa BiH žena poduzetnica, njihovog umrežavanja i promocije.

Nekoliko uspješnih poduzetnica i stručnjakinja iz različitih područja djelovanja (farmacija, mediji, marketing, IT i arhitektura) su pokrenule incijativu osnivanja Asocijacije poduzetnica “ONE”, kako bi kontinuirano radile na stvaranju boljih uvjeta ekonomskog okruženja u BiH, te unaprijedile poslovni ambijent za razvoj poduzetništva žena. Udruženje nastavlja sa radom pod imenom Udruženje poslovnih žena u BiH.

CTR – Centar za razvoj Brodsko-posavske županije

CTR obavlja poslove regionalnog koordinatora propisane u članku 25. Zakona o regionalnome razvoju Republike Hrvatske te kao regionalni koordinator ima ključnu ulogu u koordinaciji i promicanju društveno – gospodarskog razvoja Brodsko-posavske županije obavljajući poslove od javnog (gospodarskog) interesa kroz učinkovitu primjenu Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova kako bi se osigurao ravnomjeran regionalni razvoj u Republici Hrvatskoj.

CTR podržava aktivnosti vezane za osnivanje različitih oblika mreža (klasteri, proizvođačke organizacije i slično) na području Jedinica lokalne samouprave što potiče razvoj Brodsko-posavske županije. Također, CTR je podrška postojećim klasterima u pripremi i provedbi razvojnih projekata financiranih iz nacionalnih i ESI fondova, kao i podrška u aktivnostima usmjerenih na rast i razvoj te promociju usluga.

Web

Asocijacija Poslovnih zena Crne Gore

Asocijacija poslovnih žena Crne Gore "Poslovna žena" je dobrovoljno, nevladino, nepolitičko i neprofitno udruženje osnovano krajem 2009. godine. Naš cilj je da pomognemo unapređenju poslovanja, jačanju ženskog biznisa, povezivanju poslovnih žena, razmjeni ideja i realizaciji zajedničkih projekata.

Cilj "Poslovne žene" je da udruženim snagama i prezentovanjem potreba i razvojnih mogućnosti članica, pomogne unapređenju poslovanja, jačanju ženskog biznisa, povezivanju poslovnih žena na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom planu, razmjeni ideja, znanja i iskustva, kao i realizaciji zajedničkih projekata. Na taj način, Asocijacija namjerava da pomogne ne samo budućem položaju poslovnih žena u društvu već, zahvaljujući upravo ženi-preduzetnici i ženi-menadžeru, i ukupnoj crnogorskoj privredi.

Web