Partneri

INOVAcija - Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija osnovana je odlukom županijske skupštine 18. lipnja 2014. Objedinjuje razvojne projekte Zadarske županije na kojima Zadarska županija radi od 2011. u koordinaciji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta kao i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kada je započeo proces izrade Strategije pametne regionalne specijalizacije Republike Hrvatske.

Razvoj razvojno-istraživačke i poslovne infrastrukture ključan je za gospodarski razvoj zemlje pa je tako i uvođenje znanja, tehnologija i inovacija u zadarsko gospodarstvo ključno za rast konkurentnosti i razvoj gospodarskih subjekata u Zadarskoj županiji.

Web

Sveučilište u Zadru

Zadar ima višestoljetnu sveučilišnu tradiciju, najdužu u hrvatskim zemljama: na tradicijama crkvenog školstva koje se u Zadru spominje od 10. stoljeća, još 14. lipnja 1396. osnovana je u Zadru dominikanska visokoškolska ustanova Studium generale, kasnije nazvana Universitas Jadertina. Grad Zadar nije slučajno odabran za sjedište sveučilišta jer je u to vrijeme bio u punom cvatu kao najvažnija pomorska točka Hrvatsko-ugarskog kraljevstva u kojem su bila sjedišta institucija državnih vlasti kao što je primjerice sjedište hrvatsko-dalmatinskog bana i ugarsko-hrvatske ratne mornarice.

Na sveučilišnim studijima studira oko 6000 studenta, a Sveučilište zapošljava ukupno 588 djelatnika, od toga u nastavi 413 (287 doktora znanosti i 22 magistara znanosti). U službama Sveučilišta zaposleno je 175 djelatnika, a u Poslovnom centru Sveučilišta u Zadru 38 djelatnika.

Web

Udruženje poslovnih žena u BiH

Udruženje poslovnih žena u BiH je nastalo zbog snažne potrebe za ukazivanjem važnosti uloge i doprinosa BiH žena poduzetnica, njihovog umrežavanja i promocije.

Nekoliko uspješnih poduzetnica i stručnjakinja iz različitih područja djelovanja (farmacija, mediji, marketing, IT i arhitektura) su pokrenule incijativu osnivanja Asocijacije poduzetnica “ONE”, kako bi kontinuirano radile na stvaranju boljih uvjeta ekonomskog okruženja u BiH, te unaprijedile poslovni ambijent za razvoj poduzetništva žena. Udruženje nastavlja sa radom pod imenom Udruženje poslovnih žena u BiH.

CTR – Centar za tehnološki razvoj Brodsko posavske županije

Prelaskom na tržišnu ekonomiju posebno mjesto u Republici Hrvatskoj zauzima razvoj malog i srednjeg poduzetništva, obrta i zadrugarstva jer se smatra da će oni najviše pridonijeti restrukturiranju gospodarstva i smanjenju nezaposlenosti. Brodsko-posavska županija prepoznala je značaj podržavajuće poduzetničke infrastrukture, tj. institucija u okviru kojih će se poduzetnicima početnicima, ali i postojećim poduzetnicima pružati informativno - savjetodavna i stručna pomoć na jednom mjestu.

Danas CTR - Razvojna agencija Brodsko - posavske županije d.o.o. čini neizostavni dio poduzetničke infrastrukture u Brodsko-posavskoj županiji koji zadovoljava ne samo potrebe poduzetnika, nego pruža i specijalizirane oblike pomoći lokalnoj i područnoj samoupravi u izradi i provođenju poduzetničkih i razvojnih projekata u okviru pretpristupne strategije EU.

Web

Asocijacija Poslovnih zena Crne Gore

Asocijacija poslovnih žena Crne Gore "Poslovna žena" je dobrovoljno, nevladino, nepolitičko i neprofitno udruženje osnovano krajem 2009. godine. Naš cilj je da pomognemo unapređenju poslovanja, jačanju ženskog biznisa, povezivanju poslovnih žena, razmjeni ideja i realizaciji zajedničkih projekata.

Cilj "Poslovne žene" je da udruženim snagama i prezentovanjem potreba i razvojnih mogućnosti članica, pomogne unapređenju poslovanja, jačanju ženskog biznisa, povezivanju poslovnih žena na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom planu, razmjeni ideja, znanja i iskustva, kao i realizaciji zajedničkih projekata. Na taj način, Asocijacija namjerava da pomogne ne samo budućem položaju poslovnih žena u društvu već, zahvaljujući upravo ženi-preduzetnici i ženi-menadžeru, i ukupnoj crnogorskoj privredi.

Web